Dilinizi seçin

Dünya çapında iki yıl

Akademik Program

Mevcut en iyi yüksek lisans programı

Yenilikçi Deri Teknolojisinde Ortak Yüksek Lisans Programı sürdürülebilir deri üretimi açısından herhangi bir zorluğun üstesinden gelebilecek yüksek nitelikli personel aracılığıyla dünya çapında deri endüstrisi için mevcut olan personel ve öğrencilerin hareketliliğini artırarak ve gelecekteki istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırarak EHEA'nın çekiciliğine katkıda bulunan, sürdürülebilir deri üretimi açısından herhangi bir zorluğun üstesinden gelebilecek yüksek nitelikli personel aracılığıyla en iyi üçüncü düzey deri eğitimi yüksek lisans derecesidir.

Her ülkedeki (İspanya, Fransa, Türkiye ve Meksika) pazar nişleri, deri pazarında önemli ölçüde farklılık göstermektedir. İspanya ve Fransa saraciye ve ayakkabı pazarı için deri, Türkiye ise giysilik deri ve kürklü deri üretiyor. Öte yandan, Meksika otomotiv ve ayakkabı için döşemelik deri üretiyor. Her bir deri kümesindeki bu farklılıklar, öğrencilerin deri son kullanımına göre tabaklama teknolojileri, süreç, terbiye ve makinelerdeki farklılıkları öğrenmelerini sağlayacaktır.

Öğrenci, aşağıda açıklanan her biri 30 kredilik (30 AKTS) beşer aylık dönemlere dağıtılmış 120 kredilik (120 AKTS) almak zorundadır:
1. dönem
UdL (birinci yılın Eylül ayından Ocak ayına kadar) 30 kredilik (30 AKTS)
2. dönem
EGE (birinci yılın Şubat ayından Haziran ayına kadar) 30 kredilik (30 AKTS)
Yaz okulu
Yaz Okulu CIATEC Temmuz 6 kredilik (6 AKTS). Staj
3. dönem
ITECH (ikinci yılın Eylül ayından Ocak ayına kadar) 30 kredilik (30 AKTS)
4. dönem
Seçmeli yer ve konular ve yüksek lisans tezi (ikinci yılın Şubat ayından Haziran ayına kadar) 30 kredilik (30 AKTS)

Konular

Akademik Program

1. Donem (23 Eylül-24 Ocak)

Konular AKTS Üniversite
Polimerler 6 UdL
Protein Kimyası 6 UdL
Çevre Yönetimi 6 UdL
Deri Kaplama Teknolojisine Giriş 6 UdL
Gelişmiş Tabaklama Prosesleri Tasarımı 6 UdL
Toplam 30 UdL

 

2. Dönem (24 Şubat-24 Haziran)

Konular AKTS Üniversite
Gelişmiş Islak Kaplama Proses Tasarımı 6 EGE
Deriler 3 EGE
Derinin Kimyasal ve Fiziksel Özellikleri 6 EGE
Çift Yüzlü Üretim Teknolojisi 6 EGE
Deri Üretim Teknikleri 6 EGE
Ürün Güvenliği ve Uyumluluğu 3 EGE
Toplam 30 EGE

 

Yaz Okulu (24 Temmuz)

Konular AKTS Üniversite
Deri işlemleri uygulamaları ve firma içi eğitim 6 CIATEC
Toplam 6 CIATEC

 

3. Dönem (24 Eylül-25 Ocak)

Konular AKTS University
Kolorimetri ve Gelişmiş Tamamlama 9 ITECH
Deri Ürünleri Teknolojisi, Modası ve Tasarımı 6 ITECH
Firmadaki Mühendislik Becerileri 9 ITECH
Çevre 6 ITECH
Toplam 30 ITECH

 

4. Dönem (25 Şubat-25 Haziran)

* Öğrenciler, Öğrenci Anlaşmasına göre üniversitelerin sunduğu seçmeli derslerin her birine erişebilir: i) UdL; ii) ITECH, iii) EGE veya iv) CIATEC

Konular AKTS Üniversite
Seçmeli konular (aşağıda açıklanmıştır)  12 UdL, ITECG, EGE, CIATEC
Tez Projesi 12 UdL, ITECG, EGE, CIATEC
Toplam 12
UdL, ITECG, EGE, CIATEC

 

Seçmeli konular:

UdL: DÖNGÜSELLİK, İZLENEBİLİRLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK    
Konular AKTS Üniversite
Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (LCA) 6 UdL
Deney Tasarımı ve Araştırma Metodolojisi 6 UdL
Toplam 12 UdL
 
ITECH: GELİŞMİŞ MÜHENDİSLİK ARAÇLARI    
Konular AKTS Üniversite
Sınai Mülkiyet 3 ITECH
Üretim Yönetimi 3 ITECH
Fonksiyonel Analiz 3 ITECH
İş Modeli Simülasyonu 3 ITECH
Toplam 12
ITECH

 

EGE: BİYOBAZLI TEKNOLOJİLER    
Konular AKTS Üniversite
Deri İmalatında Yenilikçi Teknikler 3 EGE
Enstrümental analiz 3 EGE
Kollajen Materyallerin Kullanımı 3 EGE
Deri Üretimi için Biyobazlı Teknolojiler 3 EGE
Toplam 12
EGE

 

CIATEC: OTOMOTİV DERİ İMALATI    
Konular AKTS Üniversite
Otomotiv deri imalatı 3 CIATEC
Atık Yönetimi 3 CIATEC
Firmada Uygulamalar 6 CIATEC
Toplam 12
CIATEC
İlgileniyor musun?
Küresel deri endüstrimizdeki yüksek nitelikli profesyonellerin ihtiyaçlarına cevap veren 4 ülkede Ortak Yüksek Lisans Programına katılın: Deri, kimya, sürdürülebilirlik, otomotiv, tasarım ve moda endüstrisi.
Küresel deri endüstrimizdeki yüksek nitelikli profesyonellerin ihtiyaçlarına cevap veren 4 ülkede Ortak Yüksek Lisans Programına katılın: Deri, kimya, sürdürülebilirlik, otomotiv, tasarım ve moda endüstrisi.